Jednou z najdôležitejších činností od jesene do jari je nepochybne rez stromov. Ide najmä o ovocné stromy, kríky, a iné úžitkové ale aj okrasné rastliny. Každý takýto zásah sa vykonáva aby sme zabezpečili dokonalú kondíciu našich, ale aj Vašich rastlín.

Kedy strihať ovocné stromčeky?

Najlepší čas na strih a rez stromov v záhrade je vtedy, keď v ňom neprúdi miazga. Miazga je v podstate ,,krv,, každého stromu. Najlepšie je strihať a korigovať rezom rast stromu ak je vegetačne v oddychovej fáze. Takže ak v ňom momentálne ,,neprúdi,, miazga. To je vtedy ak strom nemá listy, kvety, plody... Takže práve na základe tohto Vám odporúčam strihať stromčeky od jesene do jari.

Rez je iba súčasťou celého komplexu opatrení pri ošetrovaní stromov a kríkov a preto ak si chcete zabezpečiť čo najväčšiu úrodu, nájdite si čas na tieto opatrenia každý rok. Rez je prísne opatrenie, ktoré predpokladá dlhoročnú prax a odborné vedomosti. Ak ovocinár pristúpi k stromu, prípadne kríku s nožíkom či nožnicami, už určí osud každého konára a výhonu.

Ako strihať stromy v záhrade?

Úplne základné strihy a rezy stromov, ktoré by mal poznať každý záhradkár, sú výchovný, udržiavací a zmladzovací. Kedy robiť ktorý rez? Pri strihu veľa záleží na veku dreviny.

Typy rezu

  • 1. Výchovný rez
  • 2. Udržiavací rez
  • 3. Omladzovací rez

Výchovný rez

Výchovný rez je prvý rez, ktorý by ste mali aplikovať na každú čerstvo vysadenú drevinu. Cieľom výchovného rezu je tvarovanie pevnej a stabilnej koruny, prípadne požadovaného tvaru dreviny. Už pri mladých drevinách je potrebné určiť si, ktoré kmene budú kostrové. Aby sme vám pomohli s predstavivosťou, sú to hlavné kmene koruny stromov, spravidla tie najpevnejšie. Z nich vyrastajú menšie konáre.

Udržiavací rez

Pri drevinách starších ako tri roky, ktoré už majú vytvorenú korunu, vám odporúčame pravidelne urobiť udržiavací rez. Ideálne každý rok. V tomto prípade sa držte našich rád o prúdení miazgy a druhu stromov. Cieľom udržiavacieho rezu je odstrániť všetky konáre, ktoré rastú dovnútra koruny. Koruna stromu sa musí rozrastať smerom von a do výšky, nie dovnútra. Preto akékoľvek konáre, ktoré rastú smerom dnu, odstrihnite. Menšie môžete odstrániť kedykoľvek počas roka.

Omladzovací rez

Tento rez je určený pre starnúce stromy. Ako spoznáme starnúcu drevinu ?Rodí veľa malých plodov a na takúto drevinu potrebuje už použiť reťazovú pílu. Omladzovací rez obnoví pôvodnú vitalitu stromu a podporí opätovné vytvorenie kvalitnej úrody. Ako ho robiť? Je potrebné narušiť rovnováhu medzi podzemnou a nadzemnou časťou. Pri hlbokom zmladzovacom reze vzniká na strome menej rán, no sú väčšie. Hoci rodivosť sa môže na niekoľko rokov zastaviť, v konečnom dôsledku je strom omladený a zdravší.

Rez po výsadbe, postup:

Pri reze si najskôr vyberieme v korune tri silné výhony, ktoré budú neskôr ako kostrové konáre. Nesmú vyrastať z jedného miesta na kmeni, pretože by došlo k pribrzdeniu rastu predlžovania kmeňa. Kostrové konáre by mali rásť v tupom uhle.

Okrem troch hlavných kostrových výhonov nechávame v korune niektoré slabšie výhonky, ktoré však neskracujeme. Tieto výhonky väčšinou nasadzujú kvetné púčiky a svojimi listami zásobujú mladý strom stavebnými látkami. Pokračujeme skracovaním kostrových konárov. Skrátením výhonov podporujeme hrubnutie kostrových konárov.

Nakoniec režeme stredník tak, aby prevyšoval nastávajúce kostrové konáre. Skracujeme nad púčikom, ktorý je priamym pokračovaním stredného výhonu. Pri výsadbovom reze výhonky skrátime. Len tak bude stromček už v roku výsadby pučať. V tomto období sa už zreteľne prejavujú účinky prvého rezu, ktorý sme urobili pri vlastnej výsadbe stromčeka. Ak nám takmer zo všetkých púčikov vypučali silné, kolmo nahor rastúce výhony, tak bol rez pri výsadbe veľmi krátky, a preto musíme urobiť ďalší rez. Keď sa však vyvinulo len málo výhonov, výhony sú slabé, rez bol veľmi dlhý. Nebojme sa a zrežme viac.

Ak bol rez pri výsadbe správny, zistíme, že sa predĺžili kostrové konáre a vytvorilo sa niekoľko silných výhonov, ktoré sú vhodne rozmiestnené spolu s vedľajšími výhonmi a niekoľkými rodivými výhonmi.

Výchovný rez postup:

Výchovný rez začíname odstraňovaním všetkých konkurenčných výhonov, ktoré vyrástli na kostrových výhonoch (na konároch, ktorými sme založili tvar koruny) a na pokračovaní kmeňa (hlavný výhon tzv. terminál, stredník). Ďalej nasleduje skrátenie prírastkov aj na kostrových konároch a na terminálnom výhone, a to podľa intenzity rastu týchto výhonov (o tretinu, prípadne o polovicu výhonu).

Režeme vždy pri vonkajšom púčiku. Vhodné je odstrániť aj prvý vnútorný púčik, aby sme zabránili vytvoreniu konkurenčného výhonu. Pri silnom raste robíme tento úkon pri prvých dvoch až troch konkurenčných púčikoch v hornej časti konára. Odrežeme všetky výhony na vnútornej strane konára, ale aj výhony, ktoré rastú do koruny. Po zrezaní stredníka a jeho založení pokračujeme v reze kostrových konárov.

Necháme len niekoľko novovytvorených výhonov, ktoré následne použijeme na tvorbu rodivého dreva. Ostatné výhony odstránime, aby zbytočne nezahustili korunu. Rodivé konáre skrátime tak, aby smerom k vrcholu mali kostrové konáre tvar pyramídy. Slabé výhony režeme len vtedy, keď je redšia koruna.

Ako posledné si vysvetlíme omladzovací rez.

Robí sa pri ovocných drevinách, ktoré prestávajú rodiť. Zmladzujeme len zdravé a nie veľmi staré a poškodené dreviny. Tento rez robíme v zimných mesiacoch, v čase vegetačného pokoja.

Výnimku tvoria iba čerešne, višne, skoré broskyne, nektarinky a marhule, pri ktorých je najlepšie tento rez robiť po zbere plodov. Sú to citlivé ovocné druhy a ešte pred zimou sa im stihnú rany zahojiť.